Rabu, 23-01-2019 | 08:50:06

BIDANG PENERANGAN AGAMA ISLAM, ZAKAT DAN WAKAF

Nama Kepala

Drs. H. AHMAD PATONI, MM

Nip. 196805041992031003TUGAS

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan serta pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. (Pasal 385 PMA No. 13 Tahun 2012)


FUNGSI

  1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf;
  2. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan penyiapan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah al-Quran dan al-Hadits, zakat, dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam zakat, dan wakaf; dan
  3. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf. (Pasal 386 PMA No. 13 Tahun 2012)

 

SUSUNAN ORGANISASI

  1. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam;
  2. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam;
  3. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Qur’an dan Al-Hadist;
  4. Seksi Pemberdayaan Zakat;
  5. Seksi Pemberdayaan Wakaf; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional (Pasal 387 PMA No. 13 Tahun 2012)

 

SEKSI PENERANGAN DAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM

Nama Kepala

Drs. H. MUALIP, M.PD.I

NIP. 196302141990031007

 

TUGAS

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam. (Ayat 1 Pasal 388 PMA No. 13 Tahun 2012)

 

SEKSI KEMITRAAN UMAT, PUBLIKASI DAKWAH DAN HBI

Nama Kepala

Drs. H. A. KAWAKIBI

NIP. 196909271994031004

 

TUGAS

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kemitraan umat, publikasi dakwah dan hari besar agama Islam. (Ayat 2 Pasal 388 PMA No. 13 Tahun 2012)

 

SEKSI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA ISLAM, MUSABAQOH AL-QUR’AN DAN AL-HADITS

Nama Kepala

H. EFENDI RAHMAT, M.Ag

NIP. 197507282007011018

 

TUGAS

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengembangan seni budaya Islam, musabaqah al-Qur’an dan al-Hadist. (Ayat 3 Pasal 388 PMA No. 13 Tahun 2012)

 

SEKSI PEMBERDAYAAN ZAKAT

Nama Kepala

Drs. H. ASEP NANANG MUNANDAR, MM

NIP. 196504201994031003

 

TUGAS

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan zakat. (Ayat 4 Pasal 388 PMA No. 13 Tahun 2012)

 

SEKSI PEMBERDAYAAN WAKAF

Nama Kepala

Hj. SITI SA'DIAH, S.Ag, M.Si.

Nip. 196309021991032002

 

TUGAS

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan wakaf serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf. (Ayat 5 Pasal 388 PMA No. 13 Tahun 2012)