Kamis, 09-10-2014 | 09:35:40

Alamat e-mail Kab. Indramayu

KABUPATEN INDRAMAYU

Back

NO.
NAMA SATUAN KERJA ALAMAT E-MAIL
1
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. INDRAMAYU kabindramayu@kemenag.go.id
Madrasah Ibtidaiyah Negeri
1
MIN JUNTI KEDOKAN minjuntikedokanindramayu@kemenag.go.id
2
MIN SLIYEG minsliyegindramayu@kemenag.go.id
3
MIN ANJATAN minanjatanindramayu@kemenag.go.id
4
MIN KEDUNGWUNGU minkedungwunguindramayu@kemenag.go.id
5
MIN LOBENER minlobenerindramayu@kemenag.go.id
Madrasah Tsanawiyah Negeri
1
MTsN KARANGAMPEL mtsnkarangampel@kemenag.go.id
2
MTsN WOT BOGOR mtsnwotbogor@kemenag.go.id
3
MTsN SLIYEG JATIBARANG mtsnsliyegjtbrg@kemenag.go.id
4
MTsN KANDANGHAUR mtsnkandanghaur@kemenag.go.id
5
MTsN ANJATAN mtsnanjatan@kemenag.go.id
6
MTsN KRANGKENG mtsnkrangkeng@kemenag.go.id
7
MTsN LOHBENER mtsnlohbener@kemenag.go.id
8
MTsN WIDASARI mtsnwidasari@kemenag.go.id
9
MTsN BANGODUA mtsnbangodua@kemenag.go.id
10
MTsN PUNTANG LOSARANG mtsnpuntanglosarang@kemenag.go.id
11
MTsN CIKEDUNG mtsncikedung@kemenag.go.id
12
MTsN JATIBARANG mtsnjatibarang@kemenag.go.id
13
MTsN SUKAGUMIWANG mtsnsukagumiwang@kemenag.go.id
Madrasah Aliyah Negeri
1
MAN INDRAMAYU manindramayu@kemenag.go.id
2
MAN KARANGAMPEL mankarangampel@kemenag.go.id
3
MAN SUKRA mansukra@kemenag.go.id